• انتخاب زبان

اخبار شرکت

مشاهده خبر

  زمان انتشار خبر:

1393/04/17
سر تیتر خبر:

تولید محصولات جدید در تیرماه93
متن کامل

شرکت بسته بندی ملارد(رازک) در ماه جاری اقدام به تولید و بسته بندی دو نوع محصول جدید خود با مشخصات ذیل گردید


نام محصول :مربای هویج (پلی اتیلن)  وزن محصول: 200گرم قیمت مصرف کننده:17500 ريال   تعداد دربسته : 9 عددنام محصول :مربای آلبالو(پلی اتیلن)   وزن محصول: 200گرم قیمت مصرف کننده:28000 ريال   تعداد دربسته : 9 عدد

چاپ خبر